4 września 2016 roku wziąłem udział w uroczystości jubileuszowej z okazji 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego. Rozpoczęła się ona Mszą świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa łomżyńskiego Jego Ekscelencję Janusza Stepnowskiego. Po zakończonej Eucharystii odbyła się część oficjalna,podczas której Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński przybliżył sięgającą drugiej połowy XIX wieku historię powiatu. W grudniu 1866 roku car Aleksander II podpisał ustawę o zarządzie gubernialnym i powiatowym. W guberni łomżyńskiej powołano 8 powiatów. Obok powiatu mazowieckiego (taka nazwa wówczas obowiązywała) znalazły się również: kolneński,łomżyński,makowski,ostrołęcki,ostrowski,pułtuski i szczuczyński. Miasto Wysokie Mazowieckie stało się wówczas – decyzją władz carskich – ważnym ośrodkiem administracyjnym. Decyzja władz była również formą dyskryminacji wobec większego wówczas i bardziej znaczącego Tykocina.

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu samorządowi przekazano sztandar,na którego awersie znajdują się herb powiatu oraz cztery daty ważne dla jego powstania i kolejnych reaktywacji.

W trakcie obchodów wręczyłem Przewodniczącej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Pani Dorocie Łapiak oraz Wiceprzewodniczącemu Panu Kazimierzowi Janowi Wysockiemu przyznawaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Terytorialnego”.

Pani Dorota Łapiak jako podlaski samorządowiec pełni służbę od 1999 roku. W latach 1999-2002 pełniła funkcję Wicestarosty Powiatu Wysokomazowieckiego,a od 2002 roku nieprzerwanie piastuje funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu. Przez lata pracy Pani Dorota Łapiak wywarła nieoceniony wpływ na rozwój i zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu wysokomazowieckiego. W przeszłości otrzymała m. in. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Pan Kazimierz Jan Wysocki jest związany z samorządem terytorialnym od 1990 roku. Jako nauczycielem z długoletnim stażem jest od 1980 roku członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,a od wielu lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Wysokiem Mazowieckiem.
W uroczystości jubileuszowej wzięli udział m. in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski,przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego,starostowie podlaskich powiatów,przedstawiciele duchowieństwa,służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta i powiatu wysokomazowieckiego.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto