13 marca 2023 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w obchodach Dnia Sołtysa w Gminie Turośl, zorganizowanych wspólnie z Wójtem Gminy Turośl Piotrem Niedbałą w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. 

W uroczystości uczestniczyli sołtysi z Gminy Turośl, Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, Przewodniczący Rady Gminy Turośl Sławomir Milewski oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski oraz pracownicy Funduszu. Uroczysty charakter święta podkreślił występ artystyczny Zespołu Śpiewaczego z Turośli oraz dzieci uczęszczających na zajęcia śpiewu i gry na skrzypcach prowadzone w Ośrodku Kultury w Turośli. 

Złożyłem życzenia sołtysom, podziękowałem im za społeczną pracę oraz za zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców swoich wsi i powiedziałem m.in.: „Od aktywności sołtysa i rady sołeckiej zależy wiele aspektów codziennego życia wiejskiej społeczności. Do pełnienia tej funkcji wybierani są w wolnych i demokratycznych wyborach godni społecznego szacunku mieszkańcy wsi. Tradycyjnie byli nimi doświadczeni życiowo gospodarze, w ostatnim czasie niejednokrotnie spotykamy w tej roli ludzi młodych, w tym coraz częściej kobiety. Nowoczesna polska wieś to nie tylko dobrze rozwijające się gospodarstwa, ale także mądrze zorganizowana społeczność, która potrafi zadbać o sprawy mające wpływ na jakość życia rodzin i wszystkich mieszkańców. Należy do nich infrastruktura wsi – drogi, chodniki, oświetlenie, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, remizy strażackie, ośrodki kultury. Dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości i dobrej współpracy z samorządami w ostatnich latach ulega ona szybkiej poprawie. Nieocenione znaczenie w życiu wsi, tak jak i całego społeczeństwa, ma kultywowanie tradycji i kultury czy integracja wokół wspólnych celów, życia religijnego oraz umacnianie przyjaznego sąsiedztwa. Wyjątkową rolę wypełniają druhowie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Koła Gospodyń Wiejskich”.

Podczas spotkania odbyła się inauguracja i promocja programu Sołtys Promotorem Czystego Powietrza, którą zaprezentował Prezes WFOŚ i GW w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski. Przekazał sołtysom materiały informacyjne, a eksperci WFOŚ i GW przedstawili podstawowe zagadnienia i warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc uzyskać finansowe wsparcie na termomodernizację domów. Celem programu jest wzmocnienie współpracy z sołtysami, którzy jako liderzy społeczności lokalnej mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, cieszą się ich zaufaniem. Informacje pozyskane od sołtysów, ich opinie na temat wdrażania programu oraz najnowszych zmian w programie będą cennym wkładem w dalszy rozwój programu „Czyste Powietrze”. Wójtowi z tytułem ambasadora Piotrowi Niedbała a sołtysom tabliczki .

Wspólnie z Prezesem WFOŚ i GW wręczyliśmy Wójtowi Gminy Turośl Piotrowi Niedbale statuetkę „Ambasadora Czystego Powietrza” a sołtysom tabliczki Sołtys Promotorem Czystego Powietrza.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.facebook.com/gokturosl/?locale=pl_PL