18 września 2016 roku wraz z Żoną uczestniczyłem w sokólskich obchodach 96. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Bitwa ta po Cudzie nad Wisłą z 15 sierpnia 1920 roku stanowiła drugie ważne polskie zwycięstwo nad bolszewicką Armią Czerwoną. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Kazanie wygłosił Ksiądz Profesor dr hab. Józef Zabielski.

W swoim wystąpieniu nawiązałem do ostatnich 25 lat,gdy karmiono nas złudzeniami,że jesteśmy bezpieczni, że nic nam nie grozi,bo świat stał się piękny i przyjazny,a wrogowie zniknęli. W ramach tej filozofii nie umacniano polskiej armii. Dzisiaj staramy się odbudowywać siłę polskiej armii,ponieważ tak optymistyczne postrzeganie świata jest czystą naiwnością. Niepodległe państwo musi opierać się m. in. na silnej armii. Pamięć o historycznych zwycięstwach polskiego oręża,w tym o Bitwie Niemeńskiej,uświadamia wartość niepodległości i uczy troski o wolną Ojczyznę.

Po oddaniu salwy honorowej przez kompanię reprezentacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej złożyłem z żoną w towarzystwie komendantów służb mundurowych wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W obchodach wzięli udział także m. in. Komendant Podlaskiej Policji nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk,przedstawiciele duchowieństwa,przedstawiciele władz samorządowych,służb mundurowych,delegacja 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa,Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich,Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku oraz Koło Żołnierzy im. 10. Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin z Białegostoku,a także harcerze z sokólskiego hufca. 

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto