17 września 2017 roku (niedziela) wspólnie z 14. Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach zorganizowałem obchody 78. Rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W Suwałkach uczciliśmy pamięć Obrońców Ojczyzny oraz Ofiar agresji i okupacji sowieckiej, poległych, więzionych i zesłanych na Sybir.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach z udziałem kompanii honorowych Wojska Polskiego i Straży Granicznej. Po jej zakończeniu złożyłem kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie odczytano apel poległych, oddane salwę honorową oraz złożono kwiaty pod Dębem Wolności. Miał tam również miejsce krótki koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu nawiązałem do wydarzenia sprzed 78. lat, kiedy na mocy tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę Polski i przystąpiła do zajmowania jej terenów. Tym samym ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Agresja radziecka przyśpieszyła klęskę militarną Polski w walce z niemieckim najeźdźcą. Odniosłem się do współczesności podkreślając, jak ważna jest siła obronna naszego kraju. Jest to szczególnie ważne w północno-wchodniej części Polski. Zwróciłem uwagę na rosyjskie manewry wojskowe za wschodnią granicą i konflikt na wschodzie Ukrainy.  Zaznaczyłem, że niepodległość naszej Ojczyzny musi być wciąż umacniana.

Relacje medialne:

https://radio5.com.pl/podwojne-obchody/

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/147826

http://bialystok.tvp.pl/34028493/78-rocznica-sowieckiej-napasci-na-polske