17 lipca 2016 roku w podsejneńskich Gibach wraz z Żoną wziąłem udział w uroczystości upamiętniającej największą zbrodnię dokonaną na Polakach przez Sowietów po zakończeniu II wojny światowej,a więc Obławę Augustowską z lipca 1945 roku. Obchody 71. rocznicy okrutnego mordu na Polakach odbyły się tradycyjnie przy Krzyżu-pomniku,nazywanym też "gibiańską golgotą". Rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną przez biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej Romualda Kamińskiego,po której zgromadzeni – w słowie,w pieśni oraz poprzez złożone kwiaty oddali hołd ofiarom Obławy.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko,by poznać całą prawdę dotyczącą największej powojennej zbrodni w dziejach naszej Ojczyzny. Trzeba było wielu lat wolnej Polski,aby najwyższe władze państwowe oddały zasłużony hołd i ustanowiły Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Stało się tak na mocy ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku uchwalonej z mojej inicjatywy przez Sejm. Ostatnie lata przyniosły pewien postęp,jeśli chodzi o wiedzę o Obławie Augustowskiej – i warto tu podkreślić,że to badania rosyjskich badaczy,w tym Nikity Pietrowa,przyniosły większy postęp w dochodzeniu do prawdy o tamtym bolesnym wydarzeniu niż działania polskich instytucji. Trzeba wciąż jednak podejmować dalsze wysiłki,aby poznać prawdę,a przede wszystkim miejsce,gdzie spoczywają doczesne szczątki pomordowanych. Czekają na to w sposób szczególny żyjący członkowie rodzin ofiar Obławy Augustowskiej z Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim na czele,którzy pragną zapalić znicze i pomodlić się w miejscu zbrodni za swoich bliskich.
Podczas uroczystości głos zabrał m. in. prof. dr. hab. Krzysztof Jasiewicz zwracając szczególną uwagę na potrzebę ustalenia prawdziwej liczby uprowadzonych w 1945 roku mieszkańców Suwalszczyzny,która sięga około dwóch tysięcy.

W trakcie obchodów pod Krzyżem upamiętniającym Ofiary Obławy został także odczytany list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Wicepremiera Piotra Glińskiego. Prezydent podkreślił,że Obława Augustowska jest jednym z najtragiczniejszych momentów naszej historii,a jej Ofiary skazane zostały na śmierć w niesławie oraz na drugą śmierć,a więc zapomnienie. Dzięki wspólnocie narodu jednak pamięć o Nich została zachowana.
W uroczystości uczestniczyło kilkaset osób – kombatanci,służby mundurowe,wojskowa asysta honorowa garnizonu w Suwałkach,młodzież,władze lokalne i wojewódzkie oraz mieszkańcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto