31 sierpnia 2017 roku w Suwałkach w godzinach wieczornych odbyła się uroczystość z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dalsza część obchodów miała miejsce pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja.

W swoim wystąpieniu wyraziłem wielką wdzięczność dla tych, którzy nie poddali się i dążyli do tego, aby wolność zwyciężyła. Niepodległa Ojczyzna to największa wartość dla obywateli. Z niej czerpie się dobro w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym.