19 października 2017 roku (czwartek) w MSWiA odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie zmian w systemie szkolenia funkcjonariuszy Policji. Składa się on z przedstawicieli szkół i jednostek policyjnych z całego kraju. W pracach zespołu udział wezmą również przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zespół może zostać poszerzony o kolejnych ekspertów różnych specjalności.

Podczas posiedzenia podkreśliłem, że szkolnictwo policyjne wymaga sprawdzenia i zdiagnozowania. Musi ono działać na najwyższym poziomie i odpowiadać na wyzwania, które niesie przyszłość. W procesie szkolenia ważna jest współpraca z uczelniami cywilnymi. Podkreśliłem także rolę klas mundurowych w szkołach średnich, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. W ostatnich latach system szkolenia policjantów pozostawiał wiele do życzenia. Zrezygnowano m. in. z kursów pośrednich, po których policjant otrzymywał stopień sierżanta i aspiranta.

Zespół podzielony jest na trzy mniejsze grupy robocze. Jedna z nich będzie odpowiadać za ocenę działania szkół policyjnych. Sprawdzana będzie m. in. struktura placówek oraz kompetencje kadry dydaktycznej. Druga grupa zajmie się analizą programu nauczania w szkołach policyjnych oraz nadzorem Komendy Głównej Policji nad procesem szkolenia. Ostatnia z powstałych grup oceni możliwości szkół policyjnych pod względem logistycznym. Chodzi między innymi o wyposażenie i sprzęt, jakim dysponują placówki.