25 marca 2015 roku wziąłem udział w VI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach,podczas której – korzystając z uprawnień,jakie daje ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – zaapelowałem do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta o zagwarantowanie suwalskim szkołom w roku szkolnym 2015/2016 i latach następnych prawa podziału klas na grupy na lekcjach języków obcych oraz wychowania fizycznego. Niepokój i protesty nauczycieli języków obcych,rodziców i dyrektorów szkół wywołała informacja,że po planowanym obniżeniu liczby w oddziałach do 24 lub mniej zniknie podział na grupy przy nauczaniu niektórych przedmiotów,co obniży jakość nauczania i spowoduje zwolnienia nauczycieli. Przypominając,że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przygotował w tej sprawie projekt specjalnej uchwały Rady Miejskiej zwróciłem się o jednoznaczne rozstrzygnięcie tego problemu w jak najkrótszym czasie,jeszcze przed świętami Wielkanocy,aby w suwalskich rodzinach nauczycielskich i rodzinach uczniów nie było już w tym czasie niepotrzebnego niepokoju i aby dyrektorzy szkół mogli przygotować arkusze organizacyjne z utrzymaniem podziału na grupy. Stwierdziłem,że zniesienie tego podziału oznaczałoby cofnięcie rozwoju oświaty o całe ćwierćwiecze.