8 września 2016 roku uczestniczyłem w posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego,które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu wzięli udział także m. in. zaproszeni przedstawiciele MSWiA: Dyrektor Departamentu Budżetu Pan Władysław Budzeń,Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Pan Dariusz Atłas,Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Pan Andrzej Sprycha,Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Świderek w MSWiA,Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW Pani Urszula Kochan-Sobiecka oraz Zastępca Dyrektora ds. Ustalania Świadczeń w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW Pani Dorota Cyngot. 

Wśród tematów posiedzenia były: ocena organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO,zmiany przepisów dotyczących uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy oraz projekt ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2017-2020.
Podsumowując dwa najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa wydarzenia,które odbyły się w tym roku w Polsce,wskazałem,że dzięki profesjonalnemu przygotowaniu służb oraz ich ciężkiej pracy,uczestnicy zarówno Szczytu NATO,jak i Światowych Dni Młodzieży mogli się czuć bezpiecznie w naszym kraju. Zostało to wysoko ocenione przez głowy państw biorące udział w Szczycie oraz pielgrzymów z całego świata i Jego Świątobliwość Papieża Franciszka. Wyraziłem przekonanie,że utrwalony wśród pielgrzymów wizerunek naszego kraju w perspektywie kolejnych lat powinien wpłynąć pozytywnie m. in. na rozwój polskiej turystyki i gospodarki.

W zabezpieczeniu Szczytu NATO wzięło udział ok. 7 tys. funkcjonariuszy Policji,1,5 tys. ratowników Państwowej Straży Pożarnej,1,3 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i ok. 500 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży zaangażowano 20 tys. policjantów. Do ich wsparcia skierowano 2 tys. żołnierzy i 600 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej,a dodatkowo jeszcze policjantów z 6 państw europejskich. Ponadto w zabezpieczeniu dni diecezjalnych,wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży brało udział 19 tys. ratowników PSP i OSP,blisko 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i 800 funkcjonariuszy BOR.  Funkcjonariuszom resortu za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę,przysługiwał zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.

Odniosłem się także do projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020,a więc założeń „Programu modernizacji Policji,Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”,z którego będą finansowane podwyżki wynagrodzeń,wymiana wyeksploatowanego wyposażenia oraz remonty obiektów.

Zaapelowałem do strony związkowej o wspieranie starań resortu o utrzymanie projektu w takim kształcie,ponieważ tylko wspólne stanowisko może przyczynić się do wejścia w życie ustawy modernizacyjnej od przyszłego roku.

Podczas posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego przedstawiono także propozycję koncepcji rozszerzenia uprawnień emerytalnych funkcjonariuszom,którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 roku. Będzie ona przekazana do uzgodnień ze stroną związkową.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto