16 czerwca 2016 roku uczestniczyłem w spotkaniu poświęconemu pilotażowemu programowi dotyczącemu interaktywnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Start programu planowany jest na lipiec bieżącego roku. Prezentacja,podczas której wspólnie z Komendantem Głównym Policji i szefem Biura Prewencji KGP przybliżyłem zasady programu,odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Interaktywna mapa zagrożeń zostanie wprowadzona pilotażowo w województwach podlaskim i pomorskim,jak również na terenie garnizonu stołecznego,a następnie ruszy w całym kraju.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierać się będą na trzech filarach. W pierwszym filarze będą gromadzone informacje z policyjnych systemów informatycznych,drugi filar będzie stanowić część interaktywną z bezpośrednim udziałem mieszkańców,przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trzeci filar opierać się będzie o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Mapa pomoże wskazać miejsca,na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach,a jeśli informacje okażą się prawdziwe,zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń posłuży także jako narzędzie pomocnicze przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji. Likwidacja ponad połowy posterunków podczas rządów koalicji PO-PSL odbiła się negatywnie na poziomie bezpieczeństwa obywateli.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto