30 sierpnia 2016 roku uczestniczyłem w obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. W swoim wystąpieniu przekazałem informację o moich bieżących działaniach poselskich na rzecz Augustowa. Wspomniałem m. in. o zabiegach na rzecz  modernizacji i podniesienia parametrów części drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok-Augustów do kategorii drogi ekspresowej oraz potrzebie remontu linii kolejowej na trasie Białystok – Augustów – Suwałki. Sprawy te poruszyłem w interpelacjach poselskich,które skierowałem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka. Odniosłem się także do idei uruchomienia na terenie miasta podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,którą w całej rozciągłości popieram,zwłaszcza,że już obecnie zgłaszają się inwestorzy zainteresowani ulokowaniem swojego kapitału w Augustowie. W tej sprawie odbyłem już rozmowę z Prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Leszkiem Decem,który również pozytywnie odnosi się do tego projektu. Wyraziłem przekonanie,że powstanie augustowskiej podstrefy ekonomicznej wspólnie ze zmodernizowaną infrastrukturą drogową i kolejową zapewni miastu oraz jego mieszkańcom wyczekiwany rozwój i miejsca pracy.

foto