19 stycznia 2024 roku (piątek) uczestniczyłem w otwarciu siedziby Centrum Kultury Gminy Zambrów w Woli Zambrowskiej. Centrum rozpoczęło działalność w 2021 roku, a jego dotychczasową siedzibą było wynajmowane pomieszczenie w Szkole Podstawowej w Osowcu. Nowa siedziba Centrum Kultury została wyposażona pod koniec 2023 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Gratuluję Panu Wójtowi Jarosławowi Kos, radnym Gminy, Pani Dyrektor Karolinie Ilczuk wraz z pracownikami, a przede wszystkim mieszkańcom tej bardzo ważnej i potrzebnej inwestycji. Mam satysfakcję, że w ramach dobrej współpracy rządowo-samorządowo-parlamentarnej w okresie rządów Prawo i Sprawiedliwość mogłem przyczynić się do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na budowę i wyposażenie tej instytucji kultury. Niech dobrze służy mieszkańcom Gminy, kołom gospodyń wiejskich, druhom OSP, młodzieży oraz artystom”.

Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność wysłuchać recitalu obdarzonej talentem wokalnym uczennicy zambrowskiego Liceum Kingi Leśniewskiej. 

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://ugzambrow.pl/aktualnosc-5-1126-otwarcie_siedziby_centrum_kultury_gminy.html

https://zambrow.org/artykul/nowa-siedziba-centrum/1519275