15 września 2016 roku w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się uroczystość,podczas której wręczyłem bryg. dr hab. inż. Pawłowi Kępce decyzję o wyznaczeniu go na Komendanta-Rektora SGSP. 

Nowy Komendant-Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe,doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie,specjalistą z zakresu ochrony ludności,zarządzania kryzysowego,zarządzania ryzykiem. Przed objęciem stanowiska pełnił w SGSP różne funkcje,m. in. Prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich.

Pogratulowałem nowemu Komendantowi-Rektorowi objęcia tego bardzo ważnego stanowiska,z którym wiąże się ogromna odpowiedzialność. Życzyłem mu także wielu sukcesów,rozwoju Szkoły oraz tego,aby w jej murach zawsze panowała dobra atmosfera.
Zastąpił on na stanowisku Komendanta-Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszarda Dąbrowę,który pełnił tę funkcję od 1 października 2009 roku. Podziękowałem byłemu Komendantowi-Rektorowi za wkład pracy i wysiłek na rzecz rozwoju SGSP.

W uroczystości wziął udział także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto