17 stycznia 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo położonego na terenie Gminy Płaska w powiecie augustowskim. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom finansowym Starostwa Powiatowego w Augustowie, Gminy Płaska i Nadleśnictwa Płaska oraz wsparciu środków rządowych.

Uroczystość odbyła się przy Nadleśnictwie w miejscowości Gruszki. Już w jej trakcie można było stwierdzić, jak ważna i potrzebna jest to droga, którą nawet w okresie zimowym porusza się znacząca liczba pojazdów i korzystają z niej służby wykonujące swoje zadania w ochronie polskiej granicy z Białorusią, a w okresie letnim liczba przejeżdżających samochodów będzie wielokrotnie wyższa ze względu na obecność turystów.

„Znajdujemy się tutaj od kilkunastu minut, a nową drogą przejechało już sporo samochodów. Widać, jak bardzo ta droga jest potrzebna dla ruchu lokalnego, dla ochrony granicy państwowej, dla połączenia sąsiednich gmin i powiatów oraz dla ruchu turystycznego w sezonie letnim. Dziękuję Panu Staroście, Panu Wójtowi i Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płaska za dobrą współpracę na rzecz dobra publicznego. Razem można więcej i szybciej.”

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/57999346/wyremontowano-wazny-odcinek-drogi-gruszki-rubcowo-skieblewo

https://augustow.org/2022/otwarto-droge-w-gruszkach/

https://www.dziennikpowiatowy.pl/wiadomosci/9377,otwarcie-drogi-w-gruszkach-premium