14 marca 2018 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystości w Komendzie Głównej Straży Granicznej, podczas której zostały powierzone obowiązki nowym Zastępcom Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Obowiązki dotychczasowego Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych Marka Małkowskiego powierzone zostały płk SG Wiolecie Gorzkowskiej, która pełniła dotąd funkcję Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.
Podczas uroczystości podziękowałem Panu Komendantowi Markowi Małkowskiemu za służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego SG zaznaczając, że dzięki jego postawie realizacja programu modernizacji służb mundurowych w Straży Granicznej jest wdrażana i przebiegała bez zakłóceń.

Pełniącym obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej został również płk SG Grzegorz Niemiec, dotychczasowy Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej, który będzie odpowiadał za sprawy graniczne.

Wyraziłem przekonanie, że Zastępcy Komendanta Głównego SG bardzo dobrze poradzą sobie w nowych rolach. Pogratulowałem im awansów i życzyłem powodzenia w pełnieniu służby dla dobra naszej Ojczyzny, dla bezpieczeństwa Polski i Polaków.

W uroczystości wziął udział m. in. Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.