27 września 2019 roku (piątek) wziąłem udział w uroczystości złożenia przysięgi przez 28 nowych funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Policji.

Słowa roty ślubowania wypowiedziało 6 kobiet i 22 mężczyzn, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m. in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”.

Podkreśliłem, że polska Policja cieszy się najwyższym od 30 lat zaufaniem społecznym, a funkcjonariusze mają coraz lepsze warunki do pełnienia służby. 

Złożenie ślubowania przez nowo przyjętych do służby policjantów to niezwykle ważny dla nich moment, ale także dla całej formacji. Świadczy to o tym, że służba się rozwija. Są nowi funkcjonariusze, którzy do niej wstępują i wiążą z nią swoje plany zawodowe, marzenia i oczekiwania. To formacja wyjątkowa przez swoje zadania, odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa.

Zanim nowi funkcjonariusze podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, muszą odbyć rozpoczynające się już w wkrótce kilkumiesięczne szkolenie w jednej z policyjnych szkół.

Przysięga odbyła się na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.