1 grudnia 2012 roku na zaproszenie Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego Józefa Sokolika uczestniczyłem w obchodach 10.rocznicy utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz uroczystości oddania do użytku nowych obiektów warsztatowo – dydaktycznych wybudowanych na potrzeby Szkoły. Gratulując Szkole i Powiatowi sukcesu w postaci przekazania do użytku nowoczesnych i dobrze wyposażonych budynków służących kształceniu zawodowemu młodzieży zaproponowałem,aby dzieło to docenić W kontekście dwóch ważnych aspektów. Pierwszym z nich jest likwidacja wielu instytucji publicznych: szkół,placówek poczty polskiej,posterunków policji,sądów rejonowych,szpitali,placówek kultury,bibliotek szkolnych,urzędów skarbowych,połączeń autobusowych i kolej owych,placówek Straży Granicznej i in. Gdy to wszystko obecny rząd likwiduje prowadząc do redukcji państwa,w Wysokiem Mazowieckiem dzięki aktywności odpowiedzialnych ludzi powstaje coś nowego ,co będzie miało ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju tego regionu. Drugim kontekstem jest powszechny upadek i niedowartościowanie w całej Polsce szkolnictwa zawodowego wynikający z błędnych koncepcji oświatowych. Tworzone W Wysokiem Mazowieckiem rozwiązania i warunki dla szkolnictwa zawodowego i jego pożądanej roli w stymulowaniu rozwoju gospodarczego mogą być wzorem dla innych części kraju.

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video SZWED

Foto: Jerzy Szwed,Studio Foto-Video "SZWED"