29 maja 2015 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu przy Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz Centrum Kardiologii Inwazyjnej „ProCardia”.

foto

foto