15 grudnia 2020 roku (wtorek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce.

Ośrodek obejmie opieką młodzież z terenu powiatu sokólskiego z problemami o charakterze psychologicznym i psychiatrycznym i będzie współpracował ze szkołami, rodzicami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi (w szczególności poradniami psychologiczno-pedagogicznymi) w zakresie diagnostyki, psychoterapii i edukacji. Ośrodek został utworzony w ramach działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. Podobne ośrodki suwalski Zakład Opieki Zdrowotnej zorganizował dla młodzieży z Suwałk oraz powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Działalność tych pięciu ośrodków będzie finansowana z budżetu Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem wagę i znaczenie tej inicjatywy w kontekście narastających problemów psychologicznych i psychiatrycznych wśród młodzieży związanych z różnorodnymi aspektami obecnego etapu rozwoju cywilizacyjnego, co w ostatnim czasie jest jeszcze bardziej spotęgowane przez skutki pandemii koronawirusa.

 

Relacje medialne:  

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/193828

https://bialystok.tvp.pl/51342879/w-sokolce-otwarto-osrodek-dla-dzieci-z-zaburzeniami-psychicznymi

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/wiadomosci/podmioty_lecznicze/w-sokolce-powstala-poradnia-psychologiczna-dla-najmlodszych.html

https://telewizjarepublika.pl/otwarto-osrodek-dla-dzieci-w-sokolce-pomoc-w-zaburzeniach-psychicznych,108276.html

https://isokolka.eu/component/tags/tag/osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy

https://sokolka.naszemiasto.pl/w-nowym-osrodku-specjalisci-zadbaja-o-zdrowie-psychiczne/ar/c1-8047771

https://podlaskie24.pl/artykul/tag/osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej/