25 marca 2024 roku (poniedziałek) uczestniczyłem uroczystym oddaniu do użytku mieszkańcom Gminy Wiżajny nowych dróg: Rogożajny Małe, Marianka i Wiżajny, Kłajpeda – Dziadówek, ul. Wierzbołowska, ul. Szkolna, ul. Rynek i ul. Suwalska w Wiżajnach.

Te długo oczekiwane asfaltowe i bezpieczne drogi zostały zbudowane dzięki środkom finansowym z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad, z którego pochodziło 95% kosztów inwestycji, które wyniosły w całości ponad 8,6 mln zł.

Podczas uroczystości miałem okazję powiedzieć: „Nowe drogi to zawsze krok naprzód dla społeczności, ułatwiając codzienne podróże i poprawiając jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, że te inwestycje przyniosą wiele korzyści dla wszystkich, którzy korzystają z tych tras. Dzielę radość z mieszkańcami Gminy Wiżajny, a Wójtowi Stanisławowi Jackowi Pietrukiewiczowi i Staroście Suwalskiemu Witoldowi Kowalewskiemu dziękuję za dobrą współpracę dla wspólnego dobra”.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.wizajny.pl/asp/otwarcie-przebudowanych-drog-gminnych,16,artykul,1,1805