2 października 2020 (piątek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu przebudowanych odcinków dróg powiatowych w Gminie Bargłów Kościelny.

Na zadanie „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga”, o wartości ok. 1,45 mln zł, Powiat Augustowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 726,3 tys. zł. Wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu w kwocie 423,7 tys. zł oraz Gminy Bargłów Kościelny – 302,6 tys. zł. Długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 3,5 km (w miejscowości Tajno Stare – 2,5 km oraz Pruska – 1 km). Oddaną do użytku drogę poświęcił ksiądz kanonik Jarosław Mierzejewski – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce.

Inwestycja polegająca na modernizacji drogi powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do drogi Nr 16 obejmowała odcinek drogi o długości 1 km. Zadanie o wartości 800 tys. zł zostało sfinansowane z budżetu Państwa w kwocie 400 tys. zł oraz Powiatu Augustowskiego – 240 tys. zł i Gminy Bargłów Kościelny – 160 tys. zł. Oddaną do użytku drogę poświęcił ksiądz Sławomir Gagacki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem znaczenie Funduszu Dróg Samorządowych w przebudowie dróg gminnych i powiatowych, z których codziennie korzystają liczni mieszkańcy.

Drogami lokalnymi – gminnymi i powiatowymi – jeździmy nawet częściej niż drogami ekspresowymi, krajowymi czy autostradami. Dlatego tak ważne jest nadrabianie wieloletnich zaniedbań w ich budowie. Nowe drogi poprawiają codzienną jakość życia mieszkańców, a potrzeby w tym zakresie są wciąż bardzo duże. Dlatego trzeba te inwestycje kontynuowaćpowiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu.

Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Relacje medialne:

http://ug.barglow.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/nowe-drogi-w-gminie-barglow-koscielny.html

https://augustow.org/2020/nowe-drogi-w-gminie-barglow-koscielny/

http://www.augustowski.home.pl/2020/10/06/nowe-drogi-w-gminie-barglow-koscielny/