30 listopada 2012 roku wziąłem udział W uroczystym otwarciu sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie. Szkoła ta czekała na wybudowanie sali gimnastycznej 52 lata. Od podjęcia jednak decyzji o jej budowie inwestycja została wykonana sprawnie i szybko. 26 października 2010 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod jej budowę. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tym akcie,którego rangę podniosła obecność Prezesa Prawa i Sprawiedliwości byłego premiera Pana Jarosława Kaczyńskiego. Dwa lata później sala była gotowa. W swoim wystąpieniu podkreśliłem zasługi władz samorządowych powiatu zambrowskiego poprzedniej kadencji,a W szczególności ówczesnego Starosty Pana Stanisława Rykaczewskiego,które zainicjowały budowę tego obiektu oraz samorządu powiatu zambrowskiego obecnej kadencji,który konsekwentnie kontynuował rozpoczęte dzieło i doprowadził je do końca. Podziękowałem także Samorządowi Województwa Podlaskiego,który wsparł budowę sali sportowej środkami z funduszy europejskich za trafną odpowiedzialną decyzję w zakresie dysponowania pieniędzmi publicznymi. "

Życząc młodzieży i dorosłym,aby oddany do użytku nowy obiekt sportowy był w pełni wykorzystywany i na co dzień tętnił życiem przywołałem znamienne słowa Księdza Jana Bosko: „Boisko martwe – diabeł żywy,boisko żywe diabeł martwy”.

foto

foto

foto

foto

foto