23 września 2021 roku (czwartek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowej sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Sala została wybudowana w ramach programu „Wzrost dostępności do infrastruktury kultury” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej byłem zaangażowany w starania o pozyskanie środków finansowych na budowę sali koncertowej, tak bardzo potrzebnej dla właściwej realizacji kształcenia młodzieży w Szkole Muzycznej. Podczas swojego wystąpienia wyraziłem wspólną ze środowiskiem Szkoły i powiatu zambrowskiego, ale także swoją osobistą satysfakcję wynikającą z faktu, że udało się zbudować ten piękny i funkcjonalny obiekt.

„Poprawa dostępności do infrastruktury kultury- powiedziałem m.in. – jest  w rzeczywistości umożliwieniem udziału młodzieży i całego społeczeństwa w samej kulturze. Nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach jest dużo uzdolnionej młodzieży, która chciałaby rozwijać swoje talenty. Aby było to możliwe, trzeba stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Oddawana dzisiaj do użytku sala koncertowa w sposób istotny przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych i poziomu życia w dziedzinie kultury młodych ludzi i wszystkich mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego w stosunku do dużych aglomeracji.”

Podziękowałem również za przychylność, aktywność i zaangażowanie osobom, bez których realizacja tego przedsięwzięcia inwestycyjnego byłaby niemożliwa: Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrowi Glińskiemu, byłemu Staroście i Wicestaroście Zambrowskiemu Stanisławowi Rykaczewskiemu oraz Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Krzysztofowi Witkowskiemu.

Galeria:

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/204815

http://zambrowiacy.pl/kult/232944/

https://bialystok.tvp.pl/56010871/uczniowie-szkoly-muzycznej-w-zambrowie-moga-koncertowac-w-nowej-sali

https://radionadzieja.pl/zambrow-szkola-muzyczna-z-nowa-sala-koncertowa/

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/nowa-sala-koncertowa-na-30-lecie-szkoly-muzycznej-w-zambrowie

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-zambrowski/uroczystosc-otwarcia-sali-koncertowej-oraz–jubileusz-30-lecia-dzialalnosci-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zambrowie

https://www.youtube.com/watch?v=O6Ru4T5Qmsk

https://www.narew.info/wiadomosci/24229,30-lat-szkoly-muzycznej-w-zambrowie-wielkie-swieto-w-nowej-sali-koncertowej-video