3 grudnia 2020 roku (czwartek) złożyłem roboczą wizytę poselską w nowo wybudowanej Placówce Straży Granicznej w Krynkach (powiat sokólski).

Wartość inwestycji wyniosła prawie 16 mln zł. Budowa nowego obiektu Placówki sfinansowana została z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020, którego przygotowanie i realizację nadzorowałem jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2015-2019. W ramach tego zadania powstały m. in.: budynek administracyjny, ponad 20 pomieszczeń dla funkcjonariuszy, 3 pokoje gościnne, w tym pokój przeznaczony dla osób z dziećmi, sala multimedialna wyposażona w nowe rozwiązania techniczne, 11 garaży wraz z myjnią, boisko, tor przeszkód i kojce dla psów służbowych, wieże łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie całego kompleksu z monitoringiem. Nowy obiekt Placówki w Krynkach to ponad 1300 metrów kwadratowych.

Utworzona w 1995 roku Placówka Straży Granicznej w Krynkach ochrania prawie 20-kilometrowy odcinek granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze wykonują trudne zadania, dlatego potrzebują wsparcia ze strony państwa, dobrych warunków służby oraz odpowiedniego sprzętu i wyposażenia – powiedziałem do uczestniczących w spotkaniu dziennikarzy.

Placówka Straży Granicznej w Krynkach położona jest w bezpośredniej bliskości z granicą państwową Polski z Białorusią, sąsiaduje od północy z Placówką Straży Granicznej w Szudziałowie, a od południa z Placówką Straży Granicznej w Bobrownikach. W okresie rządów PO-PSL Placówka Straży Granicznej w Krynkach zagrożona była likwidacją, przed którą udało się ją wówczas ochronić. Obecnie dzięki polityce realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości uzyskała ona nową siedzibę i nowoczesne instrumenty wykonywania zadań służbowych.

3 października 2019 roku uczestniczyłem w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego obiektu, na którym mi i kierownictwu Straży Granicznej bardzo zależało ze względu na znaczenie skutecznej ochrony wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Inwestycja dzięki środkom z rządowego Programu modernizacji służb mundurowych i sprawnej organizacji procesu budowlanego została zrealizowana w wyjątkowo krótkim czasie jednego roku.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/193240

https://bialystok.tvp.pl/51166397/nowa-placowka-strazy-granicznej-w-krynkach