13 maja 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystości przekazania do użytku inwestycji zrealizowanej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W ramach tego zadania wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Dzięki realizacji inwestycji na piętrze utworzono sale dla pacjentów, a w łączniku: salę rehabilitacyjną, kaplicę oraz pomieszczenia administracyjne. Ralizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby łóżek – o 23 w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym i o 5 w Hospicjum Stacjonarnym, dzięki czemu placówka będzie mogła starać się o większy kontrakt z NFZ. Fundusze w wysokości 3,3 mln zł na remont i modernizację piętra oraz łącznika pochodziły z dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w nowej kaplicy przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego – proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz księdza prałata Jerzego Owsiankę – proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Następnie nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu. 

Podziękowałem wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie za ich pełną empatii i zaangażowania postawę oraz ofiarną pomoc bliźnim. Podziękowałem również tym, którzy zabiegają o to, aby placówka mogła się rozwijać i wychodzić na przeciw potrzebom chorych.

W uroczystości udział wzięli m. in. Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD w Augustowie, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Marzena Juczewska – Zastępca Dyrektora NFZ w Białymstoku, radny Rady Powiatu Augustowskiego, członkowie Rady Społecznej i pracownicy SP ZZOD.