26 lipca 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu nowo wybudowanej drogi lokalnej w Gminie Bargłów Kościelny łączącej miejscowości Nowiny Stare i Tajenko. Droga została zbudowana przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonując mandat poselski wspieram starania samorządów w moim okręgu wyborczym o wsparcie rządu dla inwestycji w powiatach i gminach. Pogratulowałem Wójtowi, Radzie Gminy i mieszkańcom nowej i długo oczekiwanej drogi.

„Lepsze drogi to większe bezpieczeństwo i komfort związany z ich użytkowaniem, to jeden z bardziej istotnych elementów podnoszenia jakości życia mieszkańców – powiedziałem do uczestników spotkania na nowej drodze. Drogi gminne i powiatowe były zaniedbane przez wiele dziesiątków lat, istnieje wiele potrzeb w zakresie ich budowy i modernizacji. Każdy nowy odcinek wybudowanej drogi to radość dla wszystkich, którzy na co dzień jej potrzebują. Mimo rozwoju usług elektronicznych i coraz szerszych możliwości załatwiania różnych spraw przez Internet wciąż potrzebujemy dobrych dróg, by dojechać do innej miejscowości, do sklepu, do kościoła, zawieść dzieci do szkoły czy uzyskać pomoc medyczną w placówce ochrony zdrowia.”

Galeria: