16 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowej drogi w miejscowości Bargłów Dworny ( Gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski). Koszty budowy tej drogi gminnej zostały w całości sfinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gmina Bargłów Kościelny we własnym zakresie przygotowała dokumentacje projektową budowy drogi.

Dziękując Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny Panu Radosławowi Wawiórko oraz Radzie Gminy Bargłów Kościelny za dobrą i efektywną współpracę rządowo – samorządowo – parlamentarną oraz gratulując mieszkańcom nowej drogi, na którą długo oczekiwali, powiedziałem m.in.:

„Dobre drogi to lepsza jakość codziennego życia mieszkańców. Z dróg lokalnych korzystamy codziennie, z dróg wyższych kategorii – autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych – rzadziej, ale wszystkie te drogi są bardzo potrzebne i wzajemnie się uzupełniają, można powiedzieć – zazębiają się jak koła zębate w prawidłowo funkcjonującym mechanizmie. W ostatnich latach coraz intensywniej nadrabiamy zapóźnienia z okresu kilku dziesięcioleci. Służą temu programy rządowe – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, a w najbliższej dekadzie duże szanse na postęp w tej dziedzinie będą wiązały się z wielkim projektem Polski Ład. Nabór wniosków w pierwszej edycji dofinansowania inwestycji strategicznych w ramach tego projektu właśnie trwa”.

Galeria: