12 listopada 2021 roku ( piątek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu przebudowanej drogi gminnej Sucha Wieś – Chodorki w Gminie Raczki (powiat suwalski).

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski, radni Rady Gminy Raczki, sołtysi i mieszkańcy okolicznych wsi.

Wyremontowany odcinek drogi służyć będzie mieszkańcom, w tym przede wszystkim rolnikom, a także turystom, prowadzi bowiem od Suchej Wsi w stronę uroczyska pod nazwą Święte Miejsce. 70 proc. kosztów inwestycji zostało sfinansowanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

„Droga ta to kolejny przykład dobrych efektów współpracy rządowo – samorządowej oraz wsparcia rządu Prawa i Sprawiedliwości dla inwestycji lokalnych – powiedziałem m.in. w swoim przemówieniu. Potrzeby w zakresie budowy dróg są wciąż bardzo duże. Dzięki realizowanej przez rząd idei zrównoważonego rozwoju kraju, dzięki dotacjom z budżetu państwa dróg gminnych i powiatowych buduje się coraz więcej. Wsparcie otrzymują samorządy w całym kraju, a w szczególności te, które dotychczas były pomijane bądź otrzymywały niewielkie środki, ponieważ preferowane były za rządów poprzednich przede wszystkim dwie aglomeracje miejskie”.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.suwalki24.pl/article/1,gmina-raczki-otwarcie-drogi-sucha-wies–chodorki-zdjecia

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/206819

https://www.raczki.pl/asp/uroczyste-otwarcie-drogi,1,artykul,1,397