20 sierpnia 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu ostatniego odcinka drogi powiatowej Sidory – Smolniki – Wiżajny w miejscowości Ługiele. Inwestycja ta została dofinansowana z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Liczy ona łącznie około 14 km.

„Ta droga to dobry przykład – powiedziałem – który przeczy formułowanym przez opozycję zarzutom, że państwo nie wspiera samorządów. Pokazuje on, że rząd nie tylko wspiera finansowo samorządy, ale również ich słucha. To bowiem nie rząd wskazuje, gdzie potrzebna jest dana inwestycja w gminie czy powiecie, a tylko rozpatruje wnioski złożone przez władze samorządowe. To one najlepiej wiedzą, jakie potrzeby są najpilniejsze. Gminy i powiaty przez lata borykały się z problemem braku pieniędzy na modernizację lokalnych dróg. I właśnie drogowe programy rządowe, a wkrótce również wielki projekt, jakim jest Polski Ład, są działaniami, które wspierają samorządy, a stan dróg ulega coraz szybciej poprawie”.

galeria:

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/55454542/koniec-remontu-drogi-wizajnysmolnikisidory

https://radio5.com.pl/2021/08/14-kilometrowa-trasa-jest-juz-w-calosci-wyremontowana/

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/otwarcie-ostatniego-wyremontowanego-odcinka-drogi-powiatowej-nr-1127b-wizajny—smolniki-%E2%80%93-sidory

https://www.suwalki24.pl/article/1,droga-wizajny–smolniki–sidory-juz-po-modernizacji-malowniczy-trakt-wideo-zdjecia