24 listopada 2021 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu  nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej łączącej miejscowości Smolniki i Dzierwany w Gminie Wiżajny (powiat suwalski).

Trzykilometrowy odcinek  drogi został wybudowany dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wiżajny nie musiała ze swojego budżetu angażować żadnych środków finansowych.

 W uroczystości uczestniczyli m.in. Starosta Suwalski Witold  Kowalewski, Wójt Gminy Wiżajny Jacek Pietrukiewicz, radni Rady Gminy Wiżajny, wójtowie sąsiednich gmin powiatu suwalskiego, sołtysi oraz mieszkańcy miejscowości, które łączy nowa droga.

Ta długo oczekiwana inwestycja drogowa była możliwa dzięki dobrej współpracy rządowo – samorządowo – parlamentarnej – powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu – oraz dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, który konsekwentnie realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju kraju.  Polega ona na wspieraniu rozwoju wszystkich regionów Polski, ale w większym stopniu tych, które tego wsparcia najbardziej potrzebują ze względu na wieloletnie zaniedbania i krzywdę, która z tego wynikała. Warto podkreślić, że budowa tej drogi została w całości sfinansowana ze środków rządowych, bez potrzeby ponoszenia kosztów przez Gminę w postaci wkładu własnego. Jest to szczególna i wyjątkowa sytuacja.

Dziękuję serdecznie mieszkańcom, którzy przekazali swoje grunty, często dziedziczone z pokolenia na pokolenie, aby możliwe było poszerzenie tej drogi. Dzisiaj, w czasie coraz większego egoizmu, który obserwujemy w naszym życiu publicznym, jest to rzadka i niezwykle cenna postawa, gdy ktoś przekazuje swoją własność na rzecz dobra wspólnego”.

galeria zdjęć: