22 listopada 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu przebudowanego odcinka drogi prowadzącej z Bakałarzewa w kierunku Filipowa. Dotychczasowy stan tej drogi był  na tyle zły, że mieszkańcy uważali jej modernizację za jedno z najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Koszty modernizacji drogi będą niemal w całości pokryte ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu planowany wcześniej wkład finansowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz Gminy Bakałarzewo będą mogły zostać przeznaczone na inne cele.

W swoim wystąpieniu podziękowałem samorządowcom – Staroście Suwalskiemu Witoldowi Kowalewskiemu, Wicestaroście Arturowi Łuniewskiemu, członkowi Zarządu Powiatu Suwalskiego Andrzejowi Chlebusowi ( mieszkańcowi Gminy Bakałarzewo ), Wójtowi Gminy Bakałarzewo Tomaszowi Naruszewiczowi oraz Radzie Gminy za współpracę rządowo – samorządowo – parlamentarną, dzięki której możliwe są tak oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

„Coraz częściej – powiedziałem m.in. – oddajemy do użytku kolejne odcinki nowych dróg. Tu jeden odcinek zmodernizowanej drogi, tam drugi, w innym miejscu kolejny – coraz bliższa jest perspektywa, że połączą się one w spójną i nowoczesną sieć dróg, dzięki czemu poprawiać się będzie jakość codziennego życia mieszkańców. Jest to możliwe dzięki wsparciu z budżetu państwa w ramach realizowanych w ostatnich latach programów rządowych, bez których gmin i powiatów nie byłoby stać na te inwestycje”.

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/207203https://radio5.com.pl/2021/11/pierwszy-odcinek-trasy-

http://www.bakalarzewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=3957

https://www.suwalki24.pl/mobile/article/1,ul-filipowska-w-bakalarzewie-przeszla-wielka-przemiane-zdjecia-

https://bialystok.tvp.pl/57056382/nowa-droga-bakalarzewofilipowfot-tvp3-bialystok

https://radio5.com.pl/2021/11/pierwszy-odcinek-trasy-bakalarzewo-filipow-otwarty/