Zgodnie z wolą Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,który 26 lutego 2010 roku złożył prezydencki projekt ustawy,Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lutego 2011 roku przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – bohaterów antykomunistycznego podziemia,którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i okupacji. W myśl jej postanowień 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i Świętem Państwowym.

W tym dniu zostały zorganizowane w wielu miastach uroczystości,których celem było oddanie hołdu i przywrócenie czci Żołnierzom Niezłomnym,którzy po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z nową,tym razem sowiecką,okupacją Polski.

W Białymstoku po Mszy świętej w Katedrze,koncelebrowanej przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego,podczas której patriotyczną homilię wygłosił Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz,złożeniu kwiatów pod tablicą pamięci przy kinie „Ton” oraz pomnikiem Armii Krajowej odbyła się w Pałacu Branickich,zgodnie z kilkuletnią już tradycją,uroczystość wręczenia ryngrafów przyznanych przez Kapitułę Ryngrafu kolejnej grupie Żołnierzy Wyklętych. Ryngrafy te z rąk współgospodarzy uroczystości,do których miałem zaszczyt należeć wraz z posłem do Parlamentu Europejskiego Karolem Karskim oraz przewodniczącym Kapituły Ryngrafu Krzysztofem Tołwińskim,odebrali sami żyjący jeszcze Żołnierze Wyklęci lub ich rodziny.

W Suwałkach uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały w tym roku zorganizowane przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku na czele z jego prezesem Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim przy współudziale władz miasta. Po Mszy świętej w Konkatedrze pw. św. Aleksandra uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Żołnierzy Armii Krajowej,gdzie odbył się Apel Poległych i złożono kwiaty. Ze względu na mój udział w uroczystościach w Białymstoku,w suwalskich obchodach tego święta reprezentował mnie Robert Wagner,który w moim imieniu złożył przed pomnikiem wiązankę kwiatów.

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Suwałkach

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Suwałkach

W Augustowie byłem współorganizatorem uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział w Augustowie i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Ich program obejmował złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych poległych na Kresach oraz konferencję naukową,podczas której wykład o Żołnierzach Wyklętych wygłosił dr Marcin Zwolski – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Podczas tych uroczystości reprezentował mnie (nie mogłem być obecny ze względu na wyjazd na obrady Sejmu) radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec.
W Zambrowie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowaliśmy wspólnie z pełnomocnikiem PiS w powiecie zambrowskim wicestarostą Stanisławem Rykaczewskim oraz senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Bohdanem Józefem Paszkowskim. Najpierw odbyło się w sali katechetycznej spotkanie z mieszkańcami Zambrowa,podczas którego przypomnieliśmy bohaterstwo Żołnierzy Niezłomnych i okoliczności,w których powstała i została zrealizowana inicjatywa ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że walka Żołnierzy Niezłomnych o prawdziwą niepodległość Polski powinna stać się jednym z fundamentów naszej niepodległości po odzyskaniu suwerenności naszej Ojczyzny po roku 1989. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyny i Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

Kanwą moich wystąpień podczas tegorocznego święta Żołnierzy Wyklętych oraz wystąpień reprezentujących mnie współpracowników był mój list skierowany z tej okazji do opinii publicznej (zob. treść listu).

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zambrowie

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zambrowie

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zambrowie

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zambrowie

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zambrowie

foto

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zambrowie