Pamięć i szacunek dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia powinny stanowić fundament niepodległego i suwerennego państwa polskiego. Dzisiaj wielkim zadaniem dla nas wszystkich jest to, aby w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród ludzi młodych upowszechniać wiedzę o Żołnierzach Niezłomnych. Wieczna pamięć poległym za wolną i niepodległą Polskę. Chwała Bohaterom.

 

List na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020