5 maja 2014 roku w Grodnie w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej odbyło się VI Ogólnokrajowe Polskie Dyktando im. Krystyny Bochenek na Białorusi. Dyktando jest ważną cykliczną imprezą – odbywającą się co 2 lata – integrującą Polaków tam zamieszkujących. Minione edycje gromadziły po kilkaset osób na tej „narodowej klasówce”. Uczestnikami są zarówno ludzie młodzi,jak i dorośli – ich rodzice i dziadkowie. Wszystkich łączy umiłowanie polszczyzny i pasja mierzenia się z trudnościami językowymi. Pragnąc przyczynić się do szerzenia polskości na tym terenie byłem jednym z fundatorów nagród uczestnikom Dyktanda. W tegorocznej edycji udział wzięło prawie 200 osób z całego obwodu grodzieńskiego. Jurorami w dyktandzie byli pracownicy katedry polonistyki Uniwersytetu Grodzieńskiego,poloniści grodzieńscy oraz pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku (dr Barbara Olech,dr Anna Janicka,prof. Anna Kieżuń). Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję.

Zobacz treść podziękowania.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto