6 marca 2017 roku wziąłem udział w naradzie podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim w 2016 roku,podczas której wskazano także priorytety działań na 2017 rok. Ostatnia z cyklu narad wojewódzkich podsumowujących działania PSP i OSP w minionym roku odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Gdańsku. Wzięli w niej udział m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, parlamentarzyści,samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych województwa pomorskiego.
Po zakończeniu narady wręczyłem akty powołania: bryg. Piotrowi Socha – na stanowisko Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,mł. bryg. Andrzejowi Borkowski – na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pucku,st. kpt. Jarosławowi Gryciuk – na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim,mł. bryg. Tomaszowi Holc – na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie.

Naradę poprzedziło otwarcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 zlokalizowanej na gdańskim Ujeścisku. Usytuowanie Jednostki w południowej,dynamicznie rozwijającej się części Gdańska było bardzo potrzebne – ma ona pod swoją opieką tereny,które zamieszkuje obecnie ponad 40 tys. osób,a z czasem ta liczba będzie się powiększać. Strażacy mają także dogodniejszy,szybszy dojazd do obwodnicy Trójmiasta. Na jej terenie w tym roku powstał także poligon ratowniczy,który umożliwia szkolenia w zakresie rozpoznania i określenia zagrożeń związanych z katastrofami budowlanymi,jak również szkolenia psów ratowniczych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto