30 stycznia 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w naradzie roboczej zorganizowanej przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji pod nadzorem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, z udziałem zastępców komendantów wojewódzkich oraz garnizonu stołecznego Policji, która poświęcona była zagadnieniom z obszaru zabezpieczenia logistycznego działalności formacji.

Pani gen. Helena Michalak dokonała też wprowadzenia do tematyki spotkania oraz podsumowania realizacji przedsięwzięć służb logistycznych w 2017 roku oraz planów na najbliższy okres.

Podczas narady poszczególni komendanci omówili m. in. zadania inwestycyjne zrealizowane w minionym roku oraz te, które będą kontynuowane i podejmowane w 2018 roku i latach następnych, jak również pilotażowy program wyposażenia funkcjonariuszy w kamery nasobne.

W swoim wystąpieniu podziękowałem funkcjonariuszom za ich pracę w 2017 roku, dzięki której udało się wiele dokonać w zakresie stwarzania właściwych warunków do wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa przez polską Policję. Mówiłem również o programie modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, który zapewnia środki na poprawę infrastruktury, m. in. na realizację wielu potrzebnych inwestycji w formacjach mundurowych podległych MSWiA, w tym Policji oraz zakup niezbędnego, nowoczesnego wyposażenia.