Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele ze szkół i placówek województwa podlaskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i organów prowadzących. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym miałem okazję pogratulować podczas okolicznościowych spotkań, które odbyły się w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Na zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pietruszki uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych w Białymstoku ( 11 października 2021 roku – poniedziałek), w Łomży ( 15 października 2021 roku – piątek) oraz w Suwałkach (18 października 2021 roku – poniedziałek). Podczas tych uroczystości legitymujący się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi nauczyciele zostali uhonorowani oznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, medalami Komisji Edukacji Narodowej nadanymi przez Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrodami Ministra i Kuratora Oświaty.

Podczas swoich wystąpień, gratulując odznaczonym i nagrodzonym nauczycielom, wyraziłem Im swoją wdzięczność za zaangażowanie w dzieło kształcenia i wychowania uczniów na mądrych dobrych ludzi i prawych Polaków, co jest niezmiennym zadaniem każdej polskiej szkoły. Podziękowałem również za Ich rolę przewodników młodzieży w trudnej drodze do dorosłości. Podczas spotkania w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w swojej refleksji o roli nauczyciela przywołałem słowa Henry Adamsa „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”. Na spotkaniu w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży swoje życzenia skoncentrowałem wokół przekonania o szczególnej misji nauczyciela we współczesnej rzeczywistości, gdy kryzys tradycyjnych wartości utrudnia jak nigdy wcześniej spełnianie funkcji nauczycielskiego autorytetu dla młodych, poszukujących swojej drogi, ludzi. Podczas spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach odwołałem się do słów Konfucjusza, których wydźwięk pozwoliłem sobie delikatnie przesunąć poprzez zmianę szyku słów w jego aforyzmie: „Ten może być nauczycielem innych, kto pielęgnuje nabytą wiedzę, a nową bez przerwy zdobywa”.

Galeria zdjęć:

Białystok (11 października 2021 roku):

Łomża (15 października 2021 roku):

Suwałki (18 października 2021 roku):

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/205504

https://bialystok.tvp.pl/56441431/dzien-edukacji-w-suwalkach

https://mylomza.pl/artykul/odznaczenia-dla-nauczycieli/1231198