Tegoroczny Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”.  W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej odbył się w trudnych warunkach szczególnej organizacji roku szkolnego wynikającej z epidemii koronawirusa, w związku z czym uczestniczyła w nim mniejsza niż w poprzednich latach liczba uczniów; przesunięciu uległ również końcowy termin przyjmowania prac konkursowych oraz data podsumowania Konkursu.

Ze względów epidemicznych konieczna była rezygnacja w tym roku z tradycyjnej uroczystej gali podsumowania Konkursu. Jego wyniki zostały przekazane osobom zainteresowanym oraz mediom, a dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody laureatom i uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom są wręczane indywidualnie.

26 lutego 2021 roku (piątek) w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem wręczyłem dyplom, list gratulacyjny i nagrodę uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem Natalii Tymińskiej, która zajęła 3 miejsce w kategorii szkół podstawowych. W spotkaniu uczestniczył Tata uczennicy, dyrektor Szkoły Jarosław Jankowski oraz nauczyciel – opiekun pracy konkursowej Tomasz Krajewski. Władze samorządowe miasta reprezentowała Wiceburmistrz Ewa Konarzewska.

26 lutego 2021 roku (piątek) w Centrum Katolickim przy Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży wręczyłem dyplom, list gratulacyjny i nagrodę uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Łomży Hannie Horoszewskiej, która zajęła 2 miejsce w kategorii szkół podstawowych. W spotkaniu uczestniczyła Mama, a zarazem opiekun pracy uczennicy Anna Horoszewska, wicedyrektor Szkoły Karolina Norowska, przedstawicielka Delegatury Kuratorium Oświaty w Łomży Jadwiga Pusz. Obecny był również Proboszcz Parafii Ks. Kanonik Andrzej Godlewski.

26 lutego 2021 roku (piątek) w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie wręczyłem dyplom, list gratulacyjny i nagrodę uczniowi tej Szkoły Mateuszowi Gutowskiemu, który zajął 2 miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. W spotkaniu uczestniczyli Rodzice ucznia, Dyrektor Szkoły Dariusz Koniecko oraz nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze – opiekunka pracy ucznia Gabriela Płochocka. Uczestnikiem spotkania był również Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński.

Jednym z celów Konkursu było głębsze zainteresowanie uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim trzema, połączonymi tragicznie ze sobą, wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny – Zbrodnią Katyńską, Katastrofą Smoleńską i Obławą Augustowską.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. dr hab. Barbara Falińska
 2. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 3. dr hab. Krzysztof Sychowicz
 4. dr hab. Krzysztof Filipow
 5. mgr Bożena Dzitkowska
 6. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Prałat Stanisław Wysocki
 8. dr Jarosław Schabieński
 9. mgr Lidia Kłoczko
 10. mgr Małgorzata Kleszczewska
 11. mgr Małgorzata Kap
 12. mgr Jadwiga Pusz
 13. mgr Marek Krzysztof Brzozowski

w kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Natalia Wojciechowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem,          
drugie miejsce: Hanna Horoszewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży,     
trzecie miejsce: Natalia Tymińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 i. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.    

Wyróżnienia otrzymali:       
Anna Jurkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach,
Kacper Baczewski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie,
Natalia Rogucka, uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Konkursowa najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Kinga Weronika Dudko, uczennica TEB Edukacja w Białymstoku,
drugie miejsce: Eryk Obniski, uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie,
drugie miejsce: Mateusz Gutowski, uczeń Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
trzecie miejsce: Kamil Nikiforow, uczeń  Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.

Patronat medialny nad tegoroczną VIII edycją Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”.  W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej przyjęły następujące środki przekazu:

TVP Białystok, Radio Białystok, Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny, TV Trwam, Podlasie24.pl, Radio 5, „Przegląd Powiatowy” w Augustowie, „Gazeta Współczesna”, Portale internetowe: Suwałki 24, Augustów24, isokolka.eu, Suwałki info, Niebywałe Suwałki

Jako organizator Konkursu, wraz z Panią Beatą Pietruszką – Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku, która jest jego współorganizatorem, gratuluję laureatom, dziękuję wszystkim jego uczestnikom, nauczycielom i opiekunom, dyrektorom szkół, rodzicom, członkom Komisji Konkursowej oraz mediom za zaangażowanie w to ważne edukacyjno-wychowawcze przedsięwzięcie.

Aktualnie trwa okres przygotowywania prac konkursowych do kolejnej IX edycji Konkursu w roku szkolnym 2020/2021.

 

Wręczenie dyplomu, listu gratulacyjnego i nagrody Natalii Tymińskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Relacje medialne:

https://ewysmaz.pl/artykul/by-czas-nie-zacmil/670833

 

Wręczenie dyplomu, listu gratulacyjnego i nagrody Hannie Horoszewskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Łomży.

Relacje medialne:

https://wzasiegu.pl/lomza/region-poznalismy-laureatow-wojewodzkiego-konkursu-historyczno-literackiego-by-czas-nie-zacmil-i-niepamiec-aduio-foto/

https://mylomza.pl/artykul/historia-jako-zagadka/1143677

https://sp1miastolomza.edupage.org/news/#903

 

Wręczenie dyplomu, listu gratulacyjnego i nagrody Mateuszowi Gutowskiemu, uczniowi Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie

Relacje medialne:

http://e-grajewo.pl/wiadomosc,44977.html

http://e-szczuczyn.pl/uroczyste-wreczenie-nagrody-mateuszowi-gutowskiemu-uczniowi-zespolu-szkol-w-nieckowie/

https://www.facebook.com/zsnieckowo