20 marca 2017 roku podczas uroczystości w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach wręczyłem siedmiu funkcjonariuszom operacyjnym placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak nagrody za rozpracowanie i zatrzymanie członków zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem ludzi. Uhonorowany został m. in. Komendant Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak mjr SG Michał Łangowski. O nagrodzenie funkcjonariuszy zwróciła się do mnie Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.

Wyróżnionym pogratulowałem skuteczności w działaniu – sprawnego i efektywnego przeprowadzenia śledztwa. Podkreśliłem,że szlak bałtycki musi być odpowiednio chroniony.

W 2016 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej ujawnił 91 fałszerstw dokumentów,co stanowi 12 % wzrost w stosunku do 2015 roku. Za nielegalny pobyt zatrzymano 599 osób (wzrost o 16 %),ujawniono 105 pojazdów pochodzących z przestępstwa (wzrost o 12 %),jak również odmówiono wjazdu 2 624 cudzoziemcom (wzrost o 9 %).

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto