29 kwietnia 2014 roku uczestniczyłem w uroczystości nadania i przekazania sztandaru Zespołowi Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w Kościele pw. Św. Wojciecha w Suwałkach,podczas której poświęcono sztandar. Następnie po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się do budynku Szkoły,gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców. Jako jeden ze sponsorów sztandaru miałem zaszczyt przyczynić się do wsparcia pięknej misji edukacyjnej,jaką od lat realizują na terenie Suwalszczyzny Siostry Salezjanki. Jest ona o tyle ważna,że Szkoła w edukacji młodzieży,wzorując się na modelu wychowania Świętego Jana Bosko,kontynuuje nauczanie swojego Patrona – Świętego Jana Pawła II.

foto

foto

foto

foto

foto

foto