20 czerwca 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości nadania sztandaru Przedszkolu Miejskiemu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w sejneńskiej Bazylice im. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,podczas której poświęcono sztandar. Następnie po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się przed budynek Przedszkola,gdzie dokonano uroczystego przekazania sztandaru. Jako jedni z jego sponsorów mieliśmy zaszczyt przyczynić się do wsparcia pięknej misji edukacyjnej,jaką od wielu lat w Sejnach wśród najmłodszych realizuje Miejskie Przedszkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest ona ważna ze względu na tradycję i patriotyczne wartości,które jej przyświecają. Korzystając z okazji podziękowałem Pani Dyrektor Beacie Dźwilewskiej oraz wszystkim wychowawcom za wkład w kształtowanie postaw patriotycznych dzieci.

foto

foto

foto

foto

foto