5 listopada 2017 roku (niedziela) uczestniczyłem w uroczystości nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie (powiat łomżyński) oraz przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego tej jednostce. Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie.

Podczas głównej części uroczystości, która odbyła się na Rynku w Śniadowie, po 113 latach od utworzenia jednostki OSP Śniadowo nadano jej sztandar będący symbolem bezinteresownej służby „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Zakup nowego samochodu dla jednostki OSP w Śniadowie był możliwy dzięki wyasygnowaniu środków z budżetu gminy w wysokości 430 tys. zł oraz z budżetu państwa poprzez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300 tys. zł. Dowód rejestracyjny oraz kluczyki zostały przekazane Wójtowi gminy Śniadowo Panu Rafałowi Pstrągowskiemu, Prezesowi OSP Śniadowo Panu Grzegorzowi Zaorskiemu oraz Naczelnikowi jednostki Panu Michałowi Modzelewskiemu.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem ważną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w polskim systemie ratowniczo-gaśniczym. Powiedziałem między innymi, że kiedy myślimy o Straży Pożarnej, myślimy o naszym bezpieczeństwie. Podziękowałem wszystkim strażakom ochotnikom za opiekę i profesjonalną służbę, dzięki której mieszkańcy gminy Śniadowo wobec różnorodnych zdarzeń i zagrożeń nie są pozostawieni sami sobie i czują się bezpieczni.

Nadanie sztandaru, który został ufundowany przesz Księdza Proboszcza Tomasza Wilgę, zostało poprzedzone wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do Księgi Pamiątkowej. Podczas uroczystości uczestniczyłem również we wręczeniu medali i odznaczeń strażackich.

 

Relacje medialne:

http://sniadowo.pl/index.php?wiad=1700

http://www.mylomza.pl/home/region/item/16121-%C5%9Bniadowo-sztandar-i-nowy-w%C3%B3z-stra%C5%BCacki-foto.html