11 października 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczystość nadania auli wykładowej Szkoły imienia Władysława Stasiaka. Wraz z Panią Barbarą Stasiak,żoną tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonaliśmy odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej patronowi auli. Została ona następnie poświęcona przez Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińskiej Jego Ekscelencję Księdza Edmunda Piszcza.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że śp. Pan Minister Władysław Stasiak w ciągu swojej pracy,podczas pełnienia bardzo ważnych funkcji państwowych pokazywał,na czym powinien polegać współczesny patriotyzm. Potrafił nawet w najtrudniejszych chwilach i okolicznościach znajdować rozwiązania dobre dla Polski. Był człowiekiem,który umiał ze wszystkimi rozmawiać,szanował rożne postawy i poglądy,a przy tym sam potrafił bronić swoich i zgodnie z nimi postępować. Zaznaczyłem,że przez kilka lat współpracowałem ze śp. Władysławem Stasiakiem,przez co doświadczyłem,że Jego służba Polsce stanowiła wzór dla nas wszystkich,a zwłaszcza dla osób piastujących najwyższe funkcje państwowe.
Władysław Stasiak był cenionym specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i administracji publicznej. Jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyczynił się do ustanowienia pierwszego programu modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dla Policji,Państwowej Straży Pożarnej,Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oznaczało to stworzenie lepszych warunków do skutecznego działania. W ciągu swojej długoletniej pracy na rzecz państwa pełnił funkcje m. in. jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego czy Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmował także stanowisko Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego,gdzie spoczywała na nim odpowiedzialność za ochronę ładu,porządku i bezpieczeństwa publicznego w stolicy Polski.

Po uroczystym nadaniu auli wykładowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie im. Władysława Stasiaka rozpoczęła się inauguracja nowego roku akademickiego.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto