27 marca 2015 roku na zaproszenie Przewodniczących obu gremiów – Franciszka Budrowskiego (Rada Powiatu Sokólskiego) i Jana Bieleckiego (Rada Gminy Jeleniewo) uczestniczyłem w ich sesjach. Na posiedzeniu Rady Gminy Jeleniewo (powiat suwalski) przedstawiłem informację o aktualnych pracach i decyzjach Sejmu dotyczących samorządów,w tym uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii,która wprawdzie nie ustanawia minimalnych odległości od zabudowań mieszkalnych,czego od kilku lat domaga się Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,ale daje szansę na rozwój mniejszych,przydomowych instalacji jako źródeł energii odnawialnej,a tym samym może doprowadzić do powstrzymania dotychczasowej ekspansji wielkich firm inwestujących w elektrownie wiatrowe. Odpowiadałem też na pytania zadawane przez uczestniczących w obradach sołtysów (m. in. na pytanie o zasadność funkcjonowania płatnego parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach). Na sesji Rady Powiatu Sokólskiego podjąłem refleksję o kondycji finansowej i kompetencyjnej polskich powiatów. Na obu spotkaniach złożyłem gratulacje i życzenia radnym oraz osobom sprawującym funkcje wykonawcze (Starosta i członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego,Wójt Gminy Jeleniewo) w związku z rozpoczętą niedawno kadencją samorządową oraz zbliżającymi się Świętami Wielkanocy.

foto

foto

foto