13 sierpnia 2012 roku wziąłem udział w XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Bezpośrednim powodem mojej obecności była prośba burmistrza Augustowa,aby podjąć na nowo problem przepisów ograniczających działalność gospodarczą w miastach uzdrowiskowych,co negatywnie wpływa na ich rozwój i tworzenie miejsc pracy. O tej barierze mówiła podczas konsultacji organizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 wiceburmistrz Augustowa Izabela Piasecka,a ja uznałem,że kwestię tę trzeba ponownie w sposób gruntowny rozważyć. Podczas sesji złożyłem deklarację,że po wznowieniu prac Sejmu po przerwie urlopowej zbadam wszystkie okoliczności i argumenty,które towarzyszyły uchwalaniu obecnych przepisów i postaram się znaleźć takie rozwiązanie,które mogłoby zostać przyjęte przez większość parlamentarną i zaakceptowane zarówno przez uzdrowiska,jak i samorządy terytorialne. Ze swojej strony zaapelowałem o współpracę i mobilizację w walce o zrealizowanie inwestycji,od których w ogromnej mierze uzależniony jest rozwój północno-wschodniej części Polski,a w szczególności miast i powiatów augustowskiego,suwalskiego i sejneńskiego i jakość życia mieszkańców,do których należą przede wszystkim droga ekspresowa wraz z obwodnicami Augustowa i Suwałk oraz modernizacja linii kolejowej,która nie może omijać Augustowa i innych miast wschodniej części województwa podlaskiego (Sokółki,Dąbrowy Białostockiej,Czarnej Białostockiej,Wasilkowa),a taką decyzje o przebiegu Rail Baltica przez Ełk – Olecko podjął obecny rząd koalicji PO-PSL. Podkreśliłem,bo jestem głęboko przekonany o słuszności takiego podejścia,że wszyscy powinniśmy,i osoby pełniące funkcje publiczne,i mieszkańcy ponad podziałami terytorialnymi,ideologicznymi i politycznymi podjąć walkę o to,aby nasz region nie był skazany na jeszcze większe wykluczenie cywilizacyjne. Wymaga to aktywności poselskiej,samorządowej i obywatelskiej łącznie z szeroką akcją społeczną w tej sprawie.