10 stycznia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński,realizując powinność wynikającą z art. 1,ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora („Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu,do którego zostali wybrani”) podsumował okres dwóch ostatnich lat sprawowania mandatu poselskiego w obecnej VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z wyborcami i zaproszonymi gośćmi poprzedziła uroczysta Msza św. w Kościele O.O. Salezjanów p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach – rodzinnej parafii posła. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Dyrektor Jerzy Gabrych – proboszcz Parafii,przy udziale koncelebransów: Księdza Janusza Kubraka – kapelana parlamentarzystów i samorządowców Diecezji Łomżyńskiej,proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie (powiat kolneński) oraz Księdza Ryszarda Halwy – redaktora naczelnego czasopisma „Moja Rodzina”,założyciela i prezesa Fundacji SOS w Warszawie,który wygłosił (podobnie jak przed rokiem w Białymstoku w czasie jubileuszu 5-lecia sprawowania mandatu poselskiego) kazanie.

Podczas spotkania,które odbyło się w suwalskiej restauracji „ Na Starówce” poseł Jarosław Zieliński w obecności licznie zgromadzonych gości (ponad 250 osób) oraz środków publicznego przekazu przedstawił sprawozdanie z pracy poselskiej w latach 2007-2009 (od początku obecnej VI kadencji Sejmu,która rozpoczęła się 5 listopada 2007 roku). Podsumowanie,oprócz statystyki liczbowej,dotyczyło głównych kierunków aktywności poselskiej w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i oceny działalności koalicji rządowej PO – PSL.

Poseł Jarosław Zieliński podziękował wszystkim za współpracę na rzecz dobra wspólnego w Polsce i województwie podlaskim oraz zaprosił do wspólnej aktywności publicznej w 2010 roku podkreślając,że jest to ważny rok wyborczy,będziemy bowiem jesienią wybierać na następną kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej i władze samorządowe wszystkich szczebli.

Dziękując za zaangażowanie w sprawy publiczne poseł zadedykował uczestnikom spotkania koncert w wykonaniu znanego śpiewaka (tenor) światowej sławy Andrzeja Batora i towarzyszącego mu zespołowi. Andrzej Bator,który śpiewał kiedyś Papieżowi Janowi Pawłowi II,zaśpiewał także kilka swoich pieśni podczas Mszy św. w Kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach,nadając jej wyjątkowy charakter.