Wyrażam głębokie uznanie i dziękuję Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za profesjonalne, ofiarne i skuteczne wypełnianie szlachetnej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Nie wyobrażamy sobie codziennego bezpieczeństwa obywateli bez strażaków zawodowych i  ochotników, działających ramię w ramię i ratujących życie i  zdrowie, dobytek i środowisko podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych, niszczących działań sił natury, awarii technicznych i całej szerokiej gamy innych miejscowych zagrożeń. Straż pożarna jest obecnie najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb, a jej rola jest nie do zastąpienia.

czytaj całość: międzynarodowy dzień strażaka 2022