W 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Wszystkim niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom życzę siły,wytrwałości,wszelkiej pomyślności,determinacji,życzliwości ludzkiej oraz wiary we własne możliwości.

Składam wyrazy uznania i najwyższego szacunku wszystkim instytucjom i ludziom,którzy na co dzień niosą pomoc osobom niepełnosprawnym,a także serdeczne podziękowanie za twórczą pracę,która pozwala pokonać kolejne bariery w drodze do pełnego,szczęśliwego życia. Niezwykle ważne jest zaangażowanie i wkład pracowników oraz wolontariuszy warsztatów terapii zajęciowej,organizacji pozarządowych,specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,szkół specjalnych czy domów pomocy społecznej.

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,które brzmi "Niepełnosprawność nie jest barierą" wskazuje nam,że obecny świat i postęp cywilizacyjny,który się dokonuje,pozwalają osobom dotkniętym niepełnosprawnością realizować swoje cele,marzenia i pasje. Potrzebują oni jednak pomocy ze strony państwa oraz innych ludzi,dzięki którym będą mogli tego dokonać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Pani Premier Beaty Szydło nie zapomina o niepełnosprawnych i podejmuje działania,które dadzą im możliwość korzystania z przysługujących im praw człowieka oraz udziału w życiu społecznym,gospodarczym i politycznym. Z programu "Rodzina 500 plus" korzysta około 220 tys. niepełnosprawnych dzieci. W najbliższych planach resortu rodziny,pracy i polityki społecznej jest dalszy rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy. W przyszłym roku podwyższone zostaną także świadczenia emerytalne,a wśród nich renta socjalna oraz renta z powodu niezdolności do pracy.

foto