25 listopada 2015 roku wziąłem udział w obchodach jubileuszu 20-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji,które odbyły się w Warszawie. Złożyłem założycielom i działaczom Związku okolicznościowe życzenia podkreślając,że związki zawodowe stanowią ważny element demokracji.

Uchwałą Prezydium Związku z 23 października 2015 roku nadano mi medal 20-lecia NSZZ Pracowników Policji.

foto

foto