27 maja 2014 roku uczestniczyłem w zorganizowanym po raz drugi przez Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej Marszu osób niepełnosprawnych,ich rodziców i opiekunów,przedstawicieli stowarzyszeń i placówek działających na ich rzecz oraz zaproszonych gości,który przeszedł ulicami Suwałk. Marsz został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jego celem było,podobnie jak przed rokiem,zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy,z jakimi borykają się w codziennym życiu osoby niepełnosprawne i potrzebę ich systematycznego rozwiązywania. Wziąłem również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym postulatom zgłoszonym po ubiegłorocznych obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 23 maja 2013 roku w Suwałkach. W swoim wystąpieniu poparłem te postulaty,z których większość skierowana jest do władz rządowych i samorządowych,a niektóre odnoszą się do terapeutów,rodziny i kontaktów społecznych. Przypomniałem,że obecny rząd PO-PSL Donalda Tuska zamiast wspierać osoby niepełnosprawne i ich rodziny obniża finansowanie z budżetu państwa placówek zajmujących się ich terapią i rehabilitacją. Przykładem takich negatywnych działań jest zmniejszenie dofinansowania z PFRON do warsztatów terapii zajęciowej z 95% do 90% kosztów przy czym kwota przeznaczona na jednego uczestnika w wysokości 1370 zł miesięcznie nie była waloryzowana już od 2008 roku,gdy w ciągu tych 6 lat wzrosły w sposób znaczący ceny towarów i usług,a wartość pieniędzy zmniejszyła się na skutek inflacji (np. w 2008 roku cena jednego litra benzyny wynosiła ok. 2,60 zł za litr podczas gdy obecnie waha się w granicach 5,40 zł za litr,a niedawno był czas gdy cena ta przekraczała nawet 6 zł). Zadeklarowałem swoje konsekwentne działania na rzecz realizacji zgłoszonych postulatów w celu ułatwienia życia osobom niepełnosprawnym.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną poprzedziła Msza święta w intencji osób niepełnosprawnych w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach. Z rąk Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach Pani Zofii Syperek otrzymałem podziękowanie,którego treść znajduje się w załączniku (zob. załącznik).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto